KINESIOLOGI

En kinesiologisk behandling

En kinesiologisk behandling kaldes for en afbalancering, og den varer for voksne ca. 1 ½ time og for børn omkring 1 time.

Første gang du/I kommer, har vi indledningsvis en samtale, hvor du fortæller, hvad du/dit barn ønsker hjælp til. Vi fastsætter med udgangspunkt heri et positivt formuleret mål – det som du/I gerne vil opnå. Den kinesiologiske afbalancering vil tage udgangspunkt i netop dette mål.

Muskeltest og afbalancering foregår typisk liggende på en briks. Det er også muligt at stå eller sidde, hvis dette foretrækkes.

Via muskeltestningen får jeg et feedback, der guider mig til at kunne beskrive bagvedliggende årsager og efterfølgende anvende de afbalanceringsteknikker, der på bedste måde afbalancerer energien hen imod det fastsatte mål.

Alt under test og afbalancering foregår blidt og nænsomt, og jeg sikrer mig hele tiden vha. muskeltestningen, at vi udelukkende arbejder med områder, som kroppen og sindet er parat til at håndtere.

Efter en afbalancering sammensættes der ofte et hjemmeprogram, der består af en til to små fysiske øvelser, der laves dagligt i en periode for at støtte op om processen.

Længden af kinesiologiforløb varierer. Et kinesiologiforløb, der tager udgangspunkt i et veldefineret, positivt formuleret mål, varer typiske tre til seks gange.

Jeg tilbyder disse typer af kinesiologiforløb:

Målafbalancering – 3-6 behandlinger

Indlæringskinesiologi – 3 behandlinger med hjernetræningsøvelser til hjemmebrug

Genlæringsforløb henvendt til dyslektikere – 15-20 behandlinger

Allergiforløb – ca. 3 behandlinger

Forløb omhandlende knæsmerter – 2-3 behandlinger