KURSUSBESKRIVELSER

Indlæringskinesiologi / IK

Godt nyt! Kursus i Paul Dennisons meget effektfulde indlæringskinesiologi udbydes også på Sjælland.

Indlæringskinesiologi er et yderst relevant kinesiologikursus for alle, der på afgørende vis ønsker at hjælpe børn, unge og voksne med indlæringsproblemer.

Med dette kursusmateriale i hånden har du en samling af meget brugbare funktionstests, supereffektive afbalanceringer og et bredt spekter af hjernetræningsøvelser, der tilsammen kan fremkalde markante fremskridt for personer, der føler sig udfordret i forhold til læring.

Har du i din praksis børn eller voksne med indlæringsproblemer? Ønsker du at mestre en super effektiv måde at hjælpe dem på? Vækker Paul Dennisons hjernegymnastik genkendelse og glæde? Er du nysgerrig på flere af hans ”bedrifter”? Vil du inspireres af personlige erfaringer med Indlæringskinesiologi? Har du taget kurset Kropsafbalancering/Touch for Health (en forudsætning)?

Så tilmeld dig kurset Indlæringskinesiologi IK1 d. 4.-6. september og IK2 d. 2.-4. oktober 2020.

Tilmeldingsfristen er fredag d. 7. august.

IK1 og IK2 strækker sig begge over 20 timer og afholdes fredag eftermiddag og aften (16-20) samt lørdag/søndag i dagtimerne (9-17).

Indlæringskinesiologi er ikke specifikt henvendt til lærere, men til alle, der ønsker at gøre en væsentlig forskel.

Du kan tilmelde dig IK1 og IK2 på kroplivoglaering@gmail.com.

Ved tilmeldingen indsættes 500 kr. på konto nr. 3169 3169487219.

Restbeløbet for IK1 og IK 2 (4.500 kr.) betales inden kursusstart.

Hjernegymnastik

Denne workshop kan anbefales til alle, der ønsker inspiration til og dygtiggørelse i de øvelser, der findes i Erich Ballingers hæfter ”Hjernegymnastik – Bevægelseslege, der gør det lettere at lære”.

Workshoppen er en god blanding af praktiske øvelser, baggrundsviden, pædagogiske oplæg og erfaringsudveksling.

Deltagerforudsætninger: Ingen; anbefal gerne kurset til lærere og andre undervisere.

Workshop i hjernegymnastik strækker sig over 5 timer. Der er ikke fastsat tidspunkt for afvikling af workshoppen p.t.

Pædagogisk Kinesiologi / PK

Pædagogisk Kinesiologi er et meget væsentligt grundkursus for alle! – Lad dig ikke ”snyde” af kursustitlen.

Kernen i Pædagogisk Kinesiologi er Three In One Concepts’ Adfærdsbarometer, der er et genialt værktøj til at få adgang til de emotionelle faktorer, der ligger bag fysiske, mentale og emotionelle problemer.

Indholdet i Pædagogisk Kinesiologi spænder meget vidt med virkningsfulde afbalanceringer inden for de grundlæggende energiområder (struktur, genetik/ernæring, følelser, meridianer, chakraer og essenser). Efter afslutning af dette spændende – og vidtspændende – kinesiologikursus har du et utal af grundlæggende, varierede og væsentlige afbalanceringer til rådighed i din kinesiologiværktøjskasse.

PK 1 og PK 2 udgør en helhed; PK1 kan imidlertid tages som selvstændigt kursus uden deltagelse i det videre forløb.

Deltagerforudsætninger: Ingen; kropsafbalancering eller Touch for Health kan anbefales.

 

PK 1 foregår d. 4.-7. februar 2021 og strækker sig over 25 timer.

PK 2 strækker sig over 3*25 timer og foregår d. 25.-28. februar, 18.-21. marts og 15.-18. april 2021.

PK1 og PK 2.1, PK 2.2 og PK 2.3 afholdes torsdag/fredag eftermiddag og aften samt lørdag/søndag i dagtimerne.

 

Du kan tilmelde dig PK 1 og PK 2 på kroplivoglaering@gmail.com.

Tilmeldingsfristen til PK 1 er fredag d. 7. januar 2021. Ved tilmeldingen til PK1 indsættes 500 kr. på konto nr. 3169 3169487219. Restbeløbet for PK 1 (2.825 kr.) betales inden kursusstart.

Afregningen for PK 2 (9.900 kr.) sker efterfølgende.

Kropafbalancering / KA

Kropsafbalancering er den danske udgave af Touch for Health, som amerikaneren John F. Thie udviklede i 1973. Touch for Health er den mest udbredte kinesiologiform i verden, og den danner baggrund for alle andre kinesiologiformer.

På kropsafbalanceringskurset lærer du blandt meget andet at teste og afbalancere 42 muskler ud fra meridiansystemet og de fem elementer.  Hertil kommer et varieret udbud af supplerende afbalanceringsformer.

Kurset giver dig det grundlæggende værktøj, som anvendes i hele det kinesiologiske univers.

Kropsafbalancering kan læres af alle uden forudgående kendskab til muskler, fysiologi, meridianer m.v. – det kræver blot lidt træning.

Kropsafbalancering og Touch for Health er et basiskurser, som alle, der ønsker at uddanne som kinesiologer, skal gennemføre.

Kurset strækker sig over 4 weekends med 16 undervisningstimer pr. gang – suppleret med 4 timers superviseret træning efter hver kursusgang.

 

For øjeblikket har jeg ikke planlagt afvikling af kurset Kropafbalancering.