TANKEFELTTERAPI

Hvad er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi (TFT) er en alternativ behandlingsform, som er udviklet af den amerikansk psykolog Roger Callahan.

Ved at banke med fingrene på bestemte punkter på kroppen kan man behandle psykiske og følelsesmæssige problemer.

Når man tænker på en oplevelse eller tænker på noget, der er forbundet med et følelsesmæssigt problem, er ens tankefelt forstyrret. Det er forstyrrelserne af tankefeltet, der er årsagen til den negative følelse. Hver ”forstyrrelse” svarer til et meridianpunkt på kroppen. For at eliminere den følelsesmæssige forstyrrelse bankes der i en præcis sekvens af meridianendepunkter. I Tankefeltterapi anvendes muskeltest til at sammensætte denne sekvens.

Sådan anvender jeg tankefeltterapi?

I 2013 udannede jeg mig som tankefeltterapeut. I begyndelsen anvendte jeg kinesiologi og tankefeltterapi som to særskilte behandlingsformer. I år 2013 deltog jeg i kinesiologikurset ”Fastlåste følelser”, hvor tankefeltterapien blev integreret i den kinesiologiske praksis. Også tankefeltterapien anvender muskeltestning, så sammenkoblingen af kinesiologi og tankefeltterapi er helt naturlig.

Nu er tankefeltterapien derfor en helt integreret del af min kinesiologipraksis. Jeg oplever, at tankefeltterapien tilfører den kinesiologiske afbalancering et vigtigt og meget virksomt supplement.